March 2017

ساخت وبلاگ

http://www.worldofwisdom.co.uk

مارچ 2017( از یازدهم اسفند تا یازدهم فروردین)

ماه، به گونه خاص پیرامون برنامه های کارورزانه برای محیط خانه و خانواده، بر یک توجه داشتگی سازنده آغاز می شود. پس از دگرگونی های پیشگویی ناپذیر و ازهم گسیختگی فراوان در زندگی خانگیتان، شما به دردست گرداندن چیزها کام می یابید، و در جزء خود بر زیان نظارت می کنید. دورنماهای به راستی شورانگیزی در محیط خانه وجود دارند، اما چیزها می توانند در جزء خود دوچندان شتابان پیش بروند.

در یازدهم تا بیستم اسفند، هنگامی که پای گشت و گذار، ارتباط رسانی و برهم کنش با همسالگان یا افراد در محیط محلیتان به میان می آید شاید سردرگمی ای وجود داشته باشد. آن به گونه پایه ای نظر خوبی نیست که به هر چه که می شنوید باور داشته باشید، و با پیرامون بیست و دوم اسفند نیاز دارید که حقیقت های تلخ، شایعه و ارتباط رسانی ای را که برداشت حسیتان را از آنچه که راستین است یا نه از درون سست می کنند سرراه بگذارید.

ده روز دوم تا یازدهم فروردین، به گونه خاص برای شریکان عاطفی و اعضای خانواده، بسیار پویا هستند. پیشگامی های نوینی در محیط خانه درپیش گرفته می شوند، اما چیزها به گونه نسبی پررنگ می شوند، شاید بدین رو که دلبندان یک دگرگونی قلبی را درباره چیزی داشته اند، و روند را معکوس می کنند. یک دگرگونی قلبی به راستی در برنامه های کنونی شما تناسب ندارد، از آنجایی که این می تواند بدان مفهوم باشد که یک دشواری کهنه در آوریل بازمی گردد- اما شاید آن چیزی است که نیاز دارید با آن کار کنید. اگر چیزها در پایان مارچ برایتان آسایش زدا شوند، فقط می توانید نه بگویید.

Adrian Ross Duncan

برگردان فارسی از سید علی سجادی

+ نوشته شده توسط سید علی سجادی در چهارشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۵ و ساعت 8:33 |
...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : جمعه 20 مرداد 1396 ساعت: 2:07