March 2018

ساخت وبلاگ
چکیده : http://www.worldofwisdom.co.ukمارچ 2018( از دهم اسفند تا یازدهم فروردین)یک آغاز از همه رو آرزوپروران... با عنوان : March 2018 بخوانید :

http://www.worldofwisdom.co.uk

مارچ 2018( از دهم اسفند تا یازدهم فروردین)

یک آغاز از همه رو آرزوپرورانه درباره ماه وجود دارد، به گونه خاص هنگامی که پای رابطه های مهم در زندگیتان به میان می آید. محیط های برون مرزی آزمندی را جای می اندازند، و فعالیت گریزان می تواند در آغاز شما را افسون کند. با همه اینها، تکامل ها با شتاب شما را بر واقعیت فرود می آورند، زیرا نیازی بدان وجود دارد که نم سردی را روی فراوانی و بی ملاحظگی بگذارید که در پیوند با چه همکاران است یا رویکردهای خانوادگی.

در گذر روند مارچ، بهرام در حال درآمدن به نشانه شما خواهد بود و می رود که به کیوان، که برای دو سال آتی در سپهرنشانه دی است، بپیوندد. آمیزه بهرام و کیوان یک آمیزه قدرت است، که قدرت اراده و همت سهمگین را به راه می اندازد. شما در حال تکامل بخشیدن یک برنامه هستید، و به هیچ روی هیچ چیزی نمی رود که شما را از اجرا کردنش بازایستاند، حتی هرچند با مقاومت فراوانی روبرو شوید.

نخستین خط مقاومت از سوی افراد در خانواده است، که برنامه هایتان را محدودکننده آزادی خود می بینند. اما آن زمان آزادی کامل نیست، و پیامدها برای آن افراد- شاید یک فرزند- که شورشگری را ترجیح می دهد، نمی روند که خوب باشند. برنامه شما برنامه درست است، حتی اگر آن را در جزء اندکی دوچندان خودکامگانه به اجرا بگذارید. دومین خط مقاومت از سوی کسی فرامی آید که به او احترام می گذارید. همگان جزئی از بازاندیشی را دارند، و رهاوردش یک آتش بس در میان همآوردان است.

Adrian Ross Duncan

برگردان فارسی از سید علی سجادی

+ نوشته شده توسط سید علی سجادی در جمعه یازدهم اسفند ۱۳۹۶ و ساعت 14:35 |

...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : سه شنبه 22 اسفند 1396 ساعت: 10:01