February 2018

ساخت وبلاگ

http://www.worldofwisdom.co.uk

فوریه 2018( از دوازدهم بهمن تا نهم اسفند)

دوازدهم تا بیستم بهمن زمانی برای آن است که به اندوخته هایی که در دسترس دارید رسیدگی کنید، و شاید این موضوع را بررسی می کنید که چگونه می توانید پولتان را به گونه خلاقتری به کار ببرید. شاید باید روی رسیدن به سازگاری با یک شریک درباره سرمایه گذاری حساسیت پردازانه پشتوانه های پولی کار کنید، از آنجایی که این زمانی برای بخت آزمایی کردن یا رفتن روی بام نیست، اما آن همچنان می تواند زمانی از نیک فرجامی باشد.

با بیست و یکم تا سی ام بهمن بهمن تمرکز بسیار نیرومندی روی تکامل ذهنیتان وجود دارد. آن یک دوره بی همتا برای مطالعه و نیز برای به تکاپو درآوردن فرزندان در مطالعه هایشان است. دلبستگی های هنری و آهنگین را می توان برانگیزاند، و این دوره ای از آن گونه است که در آن می توانید برنامه های درازمدتی را برای بهبودی بخشیدن به ذهنتان و افزودن بر مهارت هایتان بازگشایی کنید. خواهران و برادران می توانند نقش مهمی را در راهنمایی کردن شما در درازای راهی که نیاز به در پیش گرفتن آن دارید بازی کنند، و این زمان بی همتایی برای مطالعه کردن با شاخه ای از افراد انگاره پرداز در کنار یکدیگر نیز است.

با همه اینها، این زمانی نیز است که در آن افراد می توانند قربانی های داده رسانی بد باشند، و شما نیاز دارید که چشم تیز و برنده ای را بر افرادی که داستان ها را در پشت صحنه ها می آفرینند داشته باشید. به شایعه گوش نسپرید، و خبرها و داده هایی را که در خدمت سست کردن حقیقت از درون می باشند نادیده انگارید. در حالی که هر کس دیگری به گمراهی کشیده می شود، شما به اصولتان بچسبید. فقط بدین رو که افراد باورداشت ها و بایستگی های نیرومندی را دارند بدین مفهوم نمی باشد که آنها حقیقت دارند.

Adrian Ross Duncan

برگردان فارسی از سید علی سجادی

+ نوشته شده توسط سید علی سجادی در شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۶ و ساعت 0:48 |

...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت: 2:53