October 2017

ساخت وبلاگ

http://www.worldofwisdom.co.uk

اکتبر 2017( از نهم مهر تا نهم آبان)

آشفتگی های فراوانی در پیوند با نکته های رابطه ای و سامانه های باورداری در نهم تا هیجدهم مهر وجود دارند. به نظر می رسد که افراد جذب شده قانون ها، قاعده ها و بررسی های انتزاعی هستند، و اگرچه شما نیاز به سامانه ها و قانون ها را به گونه کامل ارزشمند می شمرید، زمان هایی وجود دارند که شاید حس کنید که بهتر آن است که فقط چیزها را از بهر کارآیی ساده کنید. بکوشید که در این زمان از بحث ها بیرون بمانید، و سیمای افتاده ای را نگاه دارید.

شما به گونه حسی برداشت می کنید که چیزها در حال دگرگون شدن هستند. اندک ماه هایی که به پیش رو بنگریم، می دانید که می روید که در یک جای متفاوت و در یک جایگاه بسیار نیرومندتر باشید. یک همپیمان کاری مهم این ماه جابجا می شود، که در آغاز شما را تک افتاده تر وامی نهد، اما آن بدین سو می چرخد که چهره های دوستانه بسیاری در راهروهای قدرت وجود داشته باشند، که می خواهند با شما در گذر روند ماه کار کنند. افزون بر همه اینها درخواهید یافت که نفوذهای نوینی در صحنه اجتماعی وجود دارند که درها را به روی داده های انحصاری ای که می روند که به کارتان آیند می گشایند.

آنچه که باید در حال نشانه رفتنش در دو ماه آینده باشید گذاری از زمان های کهن به سوی زمان های نوین است. راهکارهای دیرینه شاید در گذشته به خوبی در خدمتتان بوده باشند، اما زمان آن است که راهبردهای فرسوده را بگذارید و بروید و روزآمد شوید، بدین گونه که سامانه های نوین و گروه های نوین دارای یک رهیافت سنت شکنانه را در آغوش بپذیرید.

Adrian Ross Duncan

برگردان فارسی از سید علی سجادی

+ نوشته شده توسط سید علی سجادی در یکشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۶ و ساعت 1:31 |
...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : دوشنبه 9 بهمن 1396 ساعت: 7:08