November 2017

ساخت وبلاگ
چکیده : http://www.worldofwisdom.co.uk نوامبر 2017( از دهم آبان تا نهم آزر) در بیستم آبان، راهبر نشانه شما-... با عنوان : November 2017 بخوانید :

http://www.worldofwisdom.co.uk

نوامبر 2017( از دهم آبان تا نهم آزر)

در بیستم آبان، راهبر نشانه شما- کیوان- پیوند هماهنگی را با چرخند نوگرایی و دگرگونی، اورانوس، پدید می آورد، که چیزی است که فقط هر 45 سال رخ می دهد. این واپسین پیوند از زنجیره ای از سه پیوند بر فراز سال گذشته است، که نشان می دهد که شما دچار فرایندی از روزآمدسازی هستید، که در پایان سال پا خواهد زد.

این موضوع نمی تواند دوچندان زود فرارسد، زیرا شما نمی توانید به خود یاری برسانید بدین گونه که حس می کنید که به تازگی به حاشیه رانده شده اید، و آرزومند دگرگونی می باشید، که اکنون به گونه تضمین شده فرامی رسد. این می تواند بر همه بخش های زندگیتان اثر بگذارد، اما نخست بر محیط خانه و خانواده اثر خواهد گذاشت، که به پیشواز دگرگونی ها خواهند رفت و فرصت ها در آنها پابرجاتر می شوند، که بدین مفهوم می باشد که می توانید آغاز تر و تازه ای را در یک یا دو ماه پدید آورید.

در ضمن مقدار سهمگینی از فعالیت در زندگی اجتماعیتان وجود دارد، که بخشی از آن می تواند به دگرگونی رهبری برگردد. به گونه معین، رهبری کم توانتر از آنچه که تاکنون بوده است به نظر می رسد، و بر خلاف پشتیبانیتان، رهبران کم توان می توانند کارپردازی را در راستای خطرناکی بگذارند. این به گونه اجتماعی زمانی است که در آن همپیمانی های محرمانه پدید می آیند و گروه های نیرومند نفوذ را در پشت صحنه ها جای می اندازند. گروه هایی که اکنون در حال پدید آمدن هستند روی آرزوها نیرومند اما روی کارگزاری کم توان هستند، و دیرتر شما شاید بیشتر دچارشان شوید.

Adrian Ross Duncan

برگردان فارسی از سید علی سجادی

+ نوشته شده توسط سید علی سجادی در شنبه بیستم آبان ۱۳۹۶ و ساعت 0:26 |
...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : دوشنبه 9 بهمن 1396 ساعت: 7:08