December 2017

ساخت وبلاگ

http://www.worldofwisdom.co.uk

دسامبر 2017( از دهم آزر تا دهم دی)

همچنان که دسامبر آغاز می شود، احتمال پذیر بدان هستید که دچار فعالیت هایی از همه گونه ها باشید، اما برداشت حسی ناآشنایی از پیوندزدوده بودن از آن همه وجود خواهد داشت. آنچه که افراد دوچندان بسیاری در پیرامونتان مهم برداشت می کنند در حال از دست دادن نشانه وارگیش برایتان خواهد بود. همه داستان نامه های در کار، همه شایعه ها و برنامه چینی ها- آن همه نامناسب به نظر خواهند رسید. شما ماهی بزرگتری را برای سرخ کردن دارید.

پایان سال پایان یک روزگار را به ارمغان می آورد. 2018 نوید آن را می بخشد که به گونه بنیادین متفاوت از 2017 باشد. این چیزی است که برای زمانی در حال کار کردن روی آن بوده اید، و در حقیقت به برافراشتن چارچوب کار یک پل کام یافته اید، که می رود که با زمان فرارسیدن هفته Christmas به گونه رسمی گشوده شود. دوره ای از تک افتادگی در حال رسیدن به یک پایان است، و این برداشت حسی که کوشش هایی که در حال نهادنشان بوده اید درست مانند ماسه از میان انگشتانتان می گریزند به سر می آید.

چرخند عشق و لذت، ناهید، در خود روز Christmas به درون نشانه شما می رود. آن برای عشق و برای رابطه ها بر حسب شما خوب است. آن در اینجا به کیوان و خورشید( و اندکی دیرتر پلوتو) می پیوندد، که پیشگام روزگار نوینی از نفوذ و قدرت شخصی می شود. آن روزهای آغازین است، اما برنامه هایی که اکنون چارچوب می یابند چارچوب کار را برای دوره درازی از تکامل شخصی و دریافتن دوباره توانمندی کارگزارانه شما خواهند آفرید. زمان میان Christmas و سال نو دوره ای از برنامه ریزی جدی است.

Adrian Ross Duncan

برگردان فارسی از سید علی سجادی

+ نوشته شده توسط سید علی سجادی در دوشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۶ و ساعت 16:5 |
...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : دوشنبه 9 بهمن 1396 ساعت: 7:08