Year 2018

ساخت وبلاگ
چکیده : http://www.worldofwisdom.co.uk سال 2018 روزگار نوینی در حال آغاز شدن برایتان است، زیرا، همچنان که 20... با عنوان : Year 2018 بخوانید :

http://www.worldofwisdom.co.uk

سال 2018

روزگار نوینی در حال آغاز شدن برایتان است، زیرا، همچنان که 2018 آغاز می شود، کیوان به درون سپهرنشانه دی می رود، که تا خود پایان 2020 در آن خواهد بود. آن یک دگرگونی بس بزرگ است، و دوره ای از ابهام و حتی تنهایی که سرشت دو سال گذشته را توصیف کردند به گونه کامل به سر می آید. شما خود را به گونه پابرجا در مسؤولیت جای می دهید، و در ژانویه هیچ کسی نمی رود که در این باره گمان داشته باشد، بدین گونه که افراد به سویتان می آیند و با شتاب با شما همپیمان می شوند، حتی اگر این به مفهوم دگرگونی های مهمی در زندگی هایشان باشد.

تا آنجایی که شما بررسی شده اید، زمان برای ماندگار داشتن یک سیمای افتاده و سازش پذیری به سر آمده است. از 2018 تا 2020 توان بیشتر و بیشتری را خواهید اندوخت و وادارسازانه ساختارها و ارزش های نوینی را بر پا می دارید تا زندگیتان را با آنها زندگی کنید. آن می رود که روش شما یا روش هیچکس باشد- یک دگرگونی سهمگین از سازش هایی که در حال پذیرفتن آنها در سال های گذشته بوده اید.

به این برداشت حسی نوین از اقتدار که استحکام ببخشید، درخواهید یافت که ساختارهای اجتماعی و نخبگان اجتماعی به گونه خاموش پشتیبان راهبردهایتان خواهند بود. این شاید در جزء خود خودکامگانه به نظر آید، اما پرونده شما شاید به خوبی از همه رو آرمانگرایانه و بازسازی گرایانه باشد. افرادی که اکنون با آنها همراه می شوید می روند که آرزوهای یک جامعه بهتر را داشته باشند، و آنها می روند که در حال نگریستن به شما باشند تا از این آرزوها پشتیبانی کنید و یک نقش رهبری را بپذیرید. آنچه که هم اکنون به شما الهام می بخشد گردآوری داده های درباره نیروهای فشار هم اجتماعی و هم در سامانه آموزش است، که می تواند عاملی در دگرگونی دلسوزانه برای افراد محروم باشد.

این به گونه خلاق نیز یک سال بسترشکن برایتان است، زیرا شما خواهان آن خواهید بود که شناسه خودتان را برای پیش انداختن چیزهایی که بدانها باور دارید روی خط بگذارید. با اخگرپرانی ربایندگی شخصی، احتمال پذیر آن است که پاره ای افراد به خوبی سرکش را به درون زندگیتان می کشانید، و دوره از می تا سپتامبر زمانی است که در آن، بر خلاف سرشت به گونه عادی هوشیارتان، پذیرای آن هستید که تجربه های سرکشانه ای را بکنید، و حتی پاره ای خطرهای پولی را بپذیرید. اگر می خواهید که از ازهم گسیختگی خانگی در این دوره بپرهیزید، نیاز خواهید داشت که عنصرهای سرکشتر را در میان خانواده و دوستان مهار کنید.

Adrian Ross Duncan

برگردان فارسی از سید علی سجادی

  1. سال 2017: دگرگونی های به راستی بزرگ در دسامبر رخ می دهند، که در آن راهبر نشانه شما- کیوان- به درون سپهرنشانه دی می رود. این چیزی است که فقط نزدیک به هر 30 سال یکبار رخ می دهد... . با بودن کیوان در نشانه شما تا پایان 2020، رهسپار دوره ای می شوید که در آن سرانجام این حس را می یابید که می دانید چه چیزی را برای خود در آینده می خواهید، و آماده هستید که دانه هایی را بکارید که به سوی رشد نیرومند و برداشت حسی بسیار نیرومندتری از مأموریت شخصی راهبری خواهند کرد.
  2. سال 2011: پس از هفت سال تنگسالی هفت سال خوشه چینی خوب فرامی رسد... .
  3. سال 2010: با بودن پلوتو در سپهرنشانه دی تا 2024، شما سال های دلبستگی بخشی را پیش رو دارید... .
+ نوشته شده توسط سید علی سجادی در دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۶ و ساعت 13:7 |
...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 2 بهمن 1396 ساعت: 3:57