December 2016

ساخت وبلاگ

http://www.worldofwisdom.co.uk

دسامبر 2016( از یازدهم آزر تا یازدهم دی)

دسامبر، برای بیشتر آن، می رود که یک ماه بسیار برآوردگی بخش برایتان باشد. روندهایی که برای زمانی در حال برپا شدن بوده اند اکنون در آغاز ماه پا می زنند، که شرایط بی همتایی را برای کارگردش و اقتصادتان می آفرینند. افراد بسترسازی شده توجه برانگیزی که یک نقش راهبری را دارند به تجربه و کارشناسیتان نیاز دارند، و آنها برای درازمدت به شما نیاز خواهند داشت. این برداشت حسی ای از امید را می بخشد تا آنجایی که 2016، که یکی از آسانترین سال ها نبوده است، را بر یک توجه داشتگی مثبت به سر می آورید.

اکنون برای زمانی برای ماندگار داشتن یک سیمای افتاده می گنجیده اید، اما شرایطی به آهستگی در حال پدید آمدن هستند که سیمای بسیار بلندتری را با پایان سال آینده به شما خواهند بخشید، و حتی هرچند آن روزهای آغازین است، اما به گونه حسی برداشت می کنید که در حال بیرون آمدن از دوره ای از تک افتادگی خواهید بود. ماه فرارسنده کامیابی و نفوذ بسیار بیشتری را به ارمغان خواهد آورد.

ماه نو در نشانه شما در پایان این ماه پررنگی را برای دوره Christmas به ارمغان می آورد، و شاید با نکته خاصی در پیوند با بحرانی از گذشته روبرو شوید، که باید با آن دست و پنجه نرم کنید. اگرچه در لحظه ترجیح می دهید که از بحث برانگیختگی دور بمانید، اما هنگامی که فشار به تنه زدن می رسد، در دادوستدهایتان می توانید بسیار روراست و نیرومند باشید، پس اگر در این زمان نکته هایی، برای نمونه در پیوند با همسالگان، وجود داشته باشند که شما را دچار دردسر کنند به گونه معین نگران آن نیستید که آنها را بگشایید و به بحث بگذارید.

Adrian Ross Duncan

برگردان فارسی از سید علی سجادی

+ نوشته شده توسط سید علی سجادی در دوشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۵ و ساعت 9:24 |
...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : جمعه 27 مرداد 1396 ساعت: 14:29