Year 2017

ساخت وبلاگ

http://www.worldofwisdom.co.uk

سال 2017

نه ماه نخست 2017 سرشته شده کامیابی، رشد و گسترش در کارگردشتان، و تکامل های شورانگیز در محیط خانه و زندگی خانوادگیتان است. گونه افرادی که در این دوره برایشان کار می کنید به تکاپودرآورده شده سازگاری همگانی و سازش پذیری هستند، و حتی هرچند خودتان شاید الگوی سخت تری را ترجیح دهید، اما رهبری می خواهد که به گونه تنگاتنگ با شما کار کند و بر سفارش و تجربه شما ترسیم کند. همچنان با بودن راهبر نشانه شما- کیوان- در سپهرنشانه آزر، و خانه خورشیدی دوازدهمتان، شما آماده پذیرفتن مسؤولیت بیشتر یا یک نقش سنگینتر نیستید، و بدین سو رانده می شوید که دیگران را پیش بگذارید و خود را در پس زمینه نگاه دارید. آنچه که درباره امسال نسبت به پارسال خوب است آن است که گنجیدگی بسیار بیشتر و سرآسیمگی بسیار کمتری را حس می کنید.

پس از اکتبر دگرگونی هایی در زندگی کاریتان وجود دارند، و در این زمان شاید به خود خوانده شوید که بیشتر دچار پایبندی های اجتماعی شوید. تا اکتبر شاید گشت و گذار فرامرزی یا پیوندهای کارپردازی وجود داشته باشند، که بدین مفهوم می باشد که باید پویا و برای دوره های زمانی آماده وانهادن خانواده باشید، اما پس از اکتبر، استواری بسیار بیشتری وجود دارد.

دگرگونی های به راستی بزرگ در دسامبر رخ می دهند، که در آن راهبر نشانه شما- کیوان- به درون سپهرنشانه دی می رود. این چیزی است که فقط نزدیک به هر 30 سال یکبار رخ می دهد، پس آن یک دادوستد بزرگ است، و آن پایان دوره ای از زندگیتان را بیان می کند که در آن شاید چنان حس کرده باشید که گویی اهمیتی ندارد که تا چه اندازه سخت کوشیدید، چیزها هرگز کار نمی کنند. با بودن کیوان در نشانه شما تا پایان 2020، رهسپار دوره ای می شوید که در آن سرانجام این حس را می یابید که می دانید چه چیزی را برای خود در آینده می خواهید، و آماده هستید که دانه هایی را بکارید که به سوی رشد نیرومند و برداشت حسی بسیار نیرومندتری از مأموریت شخصی راهبری خواهند کرد.

Adrian Ross Duncan

برگردان فارسی از سید علی سجادی

  1. سال 2016: [ کیوان ] هم اکنون در نشانه پیش از نشانه شما است- نشانه آزر- و این به پایان یک چرخه اشاره می کند. از 2015 تا 2017، بهتر آن است که روی زندگی درونیتان تمرکز یابید تا بر بلندپروازی های بیرونی خود، و بهتر آن است که به دیگران یاری برسانید تا اینکه برای کامیابی شخصی، که به دشواری بسیار بدان دست خواهید یازید، سخت بکوشید.
  2. سال 2015: شما به گونه یک دی زاده به جنبش آهسته کیوان از میان 12 نشانه در چرخه 30 ساله آن بسیار حساس هستید. همچنان که به 2015 درمی آیید، کیوان از سپهرنشانه آبان به سپهرنشانه آزر می رود، و این پایان دوره درازی را نشانه گذاری می کند، که در آن تمرکز نیرومندی روی نکته های حسی سنگین، و نقشتان در گروه ها یا سازمان هایی وجود داشته است، که در آنها بازی قدرت فراوانی وجود داشته است. اکنون دوره دو تا سه ساله نوینی آغاز می شود، که در آن نیاز به کناره جستن از جامعه تا اندازه معینی، و ژرف اندیشی روی آنچه که در درازمدت به راستی برایتان مهم است را حس می کنید.
  3. سال 2014: در [ پایان سال ] ... در حقیقت در فرایند گذار آهسته ای هستید که در نهایت اهمیت بخشیدگی بیشتری را بر زندگی درونیتان به ارمغان می آورد تا بر رابطه های بیرونی.
  4. سال 2011: پس از هفت سال تنگسالی هفت سال خوشه چینی خوب فرامی رسد... .
  5. سال 2010: با بودن پلوتو در سپهرنشانه دی تا 2024، شما سال های دلبستگی بخشی را پیش رو دارید... .
+ نوشته شده توسط سید علی سجادی در دوشنبه بیستم دی ۱۳۹۵ و ساعت 1:27 |
...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : جمعه 20 مرداد 1396 ساعت: 2:07