January 2017

ساخت وبلاگ
چکیده : http://www.worldofwisdom.co.uk ژانویه 2017( از دوازدهم دی تا دوازدهم بهمن) ژانویه 2017 ماه بی همتایی... با عنوان : January 2017 بخوانید :

http://www.worldofwisdom.co.uk

ژانویه 2017( از دوازدهم دی تا دوازدهم بهمن)

ژانویه 2017 ماه بی همتایی برای ارتباط رسانی، گشت و گذار و مطالعه است، و در هفته یازدهم تا هیجدهم دی، فرصتی برای پیوند به هم رساندن با یک شخص شیرین و دوست داشتنی، یک کودک یا شاید یک دلداده، برای به بحث گذاشتن برنامه ها وجود دارد. چیزهای فراوانی برای بازبینی پیش رو هستند، و آن می تواند چنان حس شود که گویی باید به پس و پیش بروید، بدین گونه که گهگاه در کنج نشینی پنهان شوید، و در زمان های دیگر برای ارتباط رسانی بیرون آیید.

در نیمه نخست ژانویه با پیوند خوردن خورشید با پلوتو در نشانه شما، تمرکز نیرومندی روی افرادی در زندگیتان وجود دارد، که شاید در حال پشت سر نهادن یک بحران یا شاید یک فرایند خلاق چالش برانگیز باشند. افرادی که این ماه دچارشان می شوید آرزویی را دارند، که نیاز دارد که از راه سرایندگی، فیلم، آهنگ یا طرح های انگاره پردازانه ای به نمایش درآید. شاید این موضوع را جای نیافتادنی بیابید، و به دشواری می توان آنچه را که افراد می گویند به بهای عینی گرفت. گمانه زنی در گذر روند ماه برپا می شود، و بخش سوم تا دوازدهم بهمن شاید به خوبی سرشته شده ناسازگاری ها و نافهمیدگی ها باشد.

با همه اینها این روی هم رفته، به گونه خاص تا آنجایی که هدف های کارگردشی بررسی شده اند، دوره بی همتایی برای شما است. شاید هنوز آماده نظارتگری نباشید، اما رهبری به سوی شما می آید، و اگر جایگاه خوبی پیش پایتان نهاده شود، باید آن را بپذیرید. پل های فراوانی برای ساخته شدن وجود دارند، و شما فردی هستید که آن را انجام می دهید.

Adrian Ross Duncan

برگردان فارسی از سید علی سجادی

+ نوشته شده توسط سید علی سجادی در دوشنبه بیستم دی ۱۳۹۵ و ساعت 1:27 |
...
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : جمعه 20 مرداد 1396 ساعت: 2:07